نقد و بررسی بازی Call of Duty WWII

پس از مدت ها انتظار call of duty نه تنها به اصل خودش یعنی جنگ جهانی دوم باز میگردد بلکه در عین حال به یاد واره...