بازی و سرگرمی

بازی‌های رایانه‌ای ایرانی باید صادر شود 0

سرپرست امور بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای: بازی‌های رایانه‌ای ایرانی باید صادر شود

سرپرست امور بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به رویداد TGC به عنوان اولین رویداد بین‌المللی بازی در ایران و همچنین موفقیت بازی‌های موبایلی در...