تکنولوژی

تکنولوژی

تازه های علم تکنولوژی و فناوری با استفاده از مهارت و دانش همراه است. به کارگیری ابزار آلات سخت افزاری و نرم افزاری یکی از ارزشمند ترین مهارت های انسان ها در زمینه پیشرفت تکنولوژی است. ارائه این تکنولوژی به همراه خدمات بهتر، همیشه نیاز بشریت می باشد. بهره وری از فناوری و تکنولوژی در ساخت ربات ها و گجت ها در سهولت زندگی انسان ها نقش اساسی دارد.

مجسمه ی دیجیتالی به شکل سر انسان 0

مجسمه ی دیجیتالی به شکل سر انسان، اقدام جالب یک هنرمند آمریکایی

یک هنرمند آمریکایی به اسم متیو مور، یک مجسمه ی دیجیتالی طراحی کرده که قادر است چهره های مختلف را عکسبرداری کرده و به نمایش بگذارد....