حمل و نقل

حمل و نقل

سیر تکامل و توسعه حمل و نقل از گذشته های دور یکی از اهداف انسان ها بوده است. سهولت در حمل و نقل در مدت زمان کمتر از  جمله انتظارات بشر بوده است. حمل و نقل عمومی، رفت و آمد های شهری، وسایل نقلیه عمومی، راه های ارتباطی زمینی، هوایی، دریایی و زیر زمینی از جمله تلاش های بشریت برای توسعه حمل و نقل است.

Tridika وسیله نقلیه خودرانی با تکنولوژی مَگلِو که می تواند به عنوان یک اتاق پرتابل نیز مورد استفاده قرار بگیرد 0

Tridika وسیله نقلیه خودرانی با تکنولوژی مَگلِو که می تواند به عنوان یک اتاق پرتابل نیز مورد استفاده قرار بگیرد + ویدیو

با ارائه مدل مفهومی اتاق های نشیمن خودران، چشم انداز جدیدی برای ایده حمل و نقل خصوصی پدید آمده است. Charles Bombardier، مهندس مکانیکی از کشور...