سبک زندگی

سبک زندگی

سبک زندگی، گذران زندگی با شیوه ای نوین ذهن بسیاری از جامعه شناسان را به خود مشغول کرده است. از طرفی پیاده سازی زندگی شاد تر، در محل کار و محیط خانه، نیاز بسیاری از افراد جامعه می باشد. رفتار شناسی، مد و لباس،راهکار های کسب در آمد، تناسب اندام، روابط سالم مهارت هایی است که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد.