موبایل و تبلت

موبایل و تبلت

موبایل ها و گوشی های هوشمند گجت های پر کاربردی است که امروزه به عنوان یکی از وسایل ضرروری هر فردی است، گوشی ها و تبلت ها که دیگر جای سیستم های شخصی و کامپیوتر ها را گرفته اند و در محیط پیرامون به عنوام یکی از وسایل سرگرمی و آموزشی یاد می شود.

اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی نیز به همراه این ابزارآلات هوشمند وارد بازار می شوند.