موبایل و تبلت

موبایل و تبلت

موبایل ها و گوشی های هوشمند گجت های پر کاربردی است که امروزه به عنوان یکی از وسایل ضرروری هر فردی است، گوشی ها و تبلت ها که دیگر جای سیستم های شخصی و کامپیوتر ها را گرفته اند و در محیط پیرامون به عنوام یکی از وسایل سرگرمی و آموزشی یاد می شود.

اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی نیز به همراه این ابزارآلات هوشمند وارد بازار می شوند.

0

قابل پیش بینی ترین گوشی هایی که در سال 2018 با آنها مواجه خواهیم بود

حالا که آخرین روزهای سال 2017 را پشت سر میگذاریم، وقتش رسیده که نگاهی به گذشته و همچنین آینده گوشی های هوشمند داشته باشیم. میتوان گفت...