کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر ها و رایانه های شخصی با با توسعه قطعات کامپیوتری پیشرفت چشمگیری به خود دیده اند. مینی کامپیوتر ها، میکرو کامپیوتر ها و ابر کامپیوتر ها امروزه دستخوش تغییراتی شده است.

جدید ترین و تازه ترین اخبار از کامپیوتر ها و لپ تاپ ها و رایانه های شخصی، معرفی بهترین کامپیوتر ها و قطعات کامپیوتری