الکترونیک

علم الکترونیک

پیشرفت صنعت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق تکنولوژی و کامپیوتر پدیده مدرنی است اخیرا توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. این روز ها ربات ها و گجت ها با زندگی همه انسان ها ادغام شده است. پیشرفت و تعامل این گجت ها با زندگی انسانی را مدیون علم الکترونیک می باشیم.

تعامل انسان ها با فناوری های جدید و تجارت الکترونیک در هم آمیخته شده است و به طور خلاصه زندگی بدون این این فرآیند ها غیر ممکن شده است.