انرژی

خانه ای کم مصرف و سازگار با محیط زیست که تا 90% به صرفه جویی در هزینه های گرمایشی و سرمایشی کمک می کند 0

خانه ای کم مصرف و سازگار با محیط زیست که تا ۹۰% به صرفه جویی در هزینه های گرمایشی و سرمایشی کمک می کند

شرکت طراحی و معماری BONE Structure، با الهام از صنعت هوا-فضا، خانه ای کم مصرف با ویژگی های تکنولوژی ثبت شده این شرکت مبنی بر ساختمان...