Tagged: اندروید

تصاویر پس زمینه متحرک در 7.1.2 اندروید 0

در نسخه ۷٫۱٫۲ اندروید قابلیت جدیدی برای طرفداران پس زمینه های متحرک فراهم شده است

گوشی هایی که در حال حاضر به نسخه ۷٫۱٫۲ اندروید مجهز هستند قابلیتی را برای طرفداران تصاویر زمینه متحرک فراهم کرده اند که بتوانند تصاویر زنده...