بررسی تخصصی به روزترین گوشی هوشمند اپل : آیفون ایکس

آیفون ایکس یک ریسک بزرگ از اپل بود، اما مجموعه اپل با در اختیار گرفتن تمام توانایی های آکادمیک و فناوری های برتر تحت لوای اش...