نقد و بررسی گوشی هوشمند Motion بلک بری – BlackBerry Motion

زمانی وجود داشت که نام”BlackBerry” مترادف کلمه “گوشی هوشمند” بود. همانطور که امروزه با شنیدن “iPhone” و “Galaxy” به یاد گوشی های هوشمند می افتید. اگرچه...