ورود تاکسی های روی آب در تابستان امسال به رود سن در پاریس

اهالی پاریس به زودی شانس این را خواهند داشت تا به سوار شدن بر تاکسی هایی که بر روی سطح آب رودخانه ها حرکت می کنند،...