آیا شارژ کردن گوشی در طول شب کار درستی است یا خیر؟

برای بسیاری از کابران همیشه این سوال وجود داشته است که آیا به شارژ زدن گوشی در طول شب، آسیبی به آن وارد می کند یا...