Tagged: لپ تاپ

ترفندهایی برای افزایش عمر باتری لپ تاپ 0

15 ترفند مناسب برای افزایش عمر باتری یک لپ تاپ در مواقعی که امکان اتصال آن به برق وجود ندارد

مواقع بسیاری وجود دارد که امکان اتصال لپ تاپ به برق وجود نداشته و اجبارا باید باتری آن به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. به طور...