تصاویر میکروسکوپی و عجیب از دنیای اطراف که برنده جایزه میکروگرافی شده اند!

دنیای اطراف ما سرشار از موجودات بسیار ریز و کوچکی می باشد که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند و تنها میکروسکوپ ها و ذره...