چرا نباید گوشی موبایل خود را در طول شب شارژ نمایید

همانطور که شب ها به خواب عمیق فرو می روید و بدنتان برای فعالیت در روز بعدی تجدید قوا می کند، پس چرا برای باتری گوشی...