چتر بلوتوث دار؛ دیگر نگران گم کردن چتر خود نباشید

اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که هنگام بیرون زدن از خانه در روزهای بارانی با مشکل پیدا نکردن چتر خود مواجه هستید،...